Categories
Uutinen

FiilisTiimin kaavio opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä tukeville palveluille

Opiskelijoille on tarjolla laaja skaala erilaisia hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä resursseja eri tahojen tarjoamana. Tiedonhaku eri vaihtoehdoista voi kuitenkin tuntua hyvin työläältä, minkä vuoksi FiilisTiimi tarttui toimeen ja loi resursseja esittelevän kaavion. Interaktiivisen kaavion tarkoituksena on esitellä kootusti ja mahdollisimman kattavasti opiskelijan hyvinvointia tukevia resursseja. FiilisTiimi ottaa mielellään vastaan palautetta kaaviosta ja sen sisällöstä, jotta sitä voidaan kehittää entistä paremmin tarkoitustaan palvelevaksi. Palautetta voi antaa lomakkeella: https://forms.gle/ZdkJy2jVkn7uxXnK7 

Kvantti on käsitellyt opiskelijoiden mielenterveyttä useamman kerran vuosien varrella. Viimeisimpiä artikkeleita ovat Mielen poikkeustila (Kvantti 2/2020), Jottei totuus unohtuisi -sarja (1/2014) ja (3/2014), sekä Kun pään fysiikka pettää (3/2011). 

Interaktiivinen kaavio koostuu viidestä eri otsikosta, jotka kuvaavat lukijan mahdollista olotilaa. Otsikkoa klikkaamalla avautuu tietokenttä otsikoiden oikealle puolelle. Avautunut kenttä sisältää tietoa siitä, millaisia resursseja on tarjolla ja millaisiin tilanteisiin ne sopivat. Huomaa, että rajat otsikoiden välillä eivät ole selkeitä ja kannattaa klikkailla läpi muitakin osioita, jotta löytää parhaiten etsimänsä. Lisätieto ei myöskään ole koskaan pahitteeksi, ja tiedon avulla voi auttaa ystäviä.

Kaavion alaosasta löytyvät kootusti eri tahot ja niiden tarjoamat palvelut, sekä yhteystietoja ja linkkejä.

Kaavio on tehty vastaamaan syksyn 2020 tilannetta, joten kaavion tiedot saattavat vanhentua ajan kuluessa. Vaikka jotkin palvelut tai yhteystiedot muuttuisivat, ovat palveluja tarjoavat tahot suhteellisen pysyviä. FiilisTiimi pyrkii kuitenkin päivittämään kaaviota, kun se on tarpeen. Kaaviosta on suunnitteilla myös englanninkielinen versio, joka huomioisi, mitä palveluita on erityisesti kansainvälisille opiskelijoille saatavilla.

Made with Visme Presentation Maker