Categories
Uncategorized

fyysikkokillan kannanotto tuntiassistenttien boikottikysymyksestä

Kvantti esittelee, ensimmäisen Kvantin ensimmäinen artikkeli. Tervetuloa vuoteen 1976. Teksti on pyritty toistamaan uskollisesti alkuperäiselle kirjoitusasulle, lyöntivirheet mukaanluettuna.

TKY:n edustajisto päätti istunnossaan 5.2. pitää kiltojen toiminta avustukset entisellään (porvariäänin)- inflaatiolisältäkin säästyttiin. Ellei muita avustuksia saada kärsii killan toiminta tuntuvasti. FK tuleekin tekemään ylioppilaskunnalle esityksen kiltalehtien painatusmaksujen alentamiseksi. Tällä tavoin tuettaisiin toimivia kiltoja, jotka haluavat tarjota jäsenistölleen säännöllisesti ilmestyvän hyvätasoisen lehden.

artikkeli-rajaus

boikotti?

Teknillisen korkeakoulun assistentit TKKA ry on vedonnut Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen henkilökuntaan ja opiskelijoihin tuntiassistenttien palkkauksessa suoritettujen huononnusten torjumiseksi. Kyse ei ole pelkästään palkan korotuksista – vaan tuntiassistenttien nykyiseen epävakaiseen ja määrittelemättömään asemaan on saatava parannus. Mikäli ensi syksyyn mennessä ei tuntiopettajien palkkaa ja asemaa koskevissa neuvotteluissa päästä tuloksiin on äärimmäisenä keinona turvauduttava boikottiin. Jäljempänä on hallituksen hyväksymä kannanotto asiasta.

vuosikokous

Fyysikkokillan vuosikokouksessa käsitellään viimevuoden tili- ja toimintakertomus sekä hyväksytään tämän vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma. Tule vaikuttamaan killan toimintaan! Vuosikokouksen alustava paikka ja aika ovat: Dipoli sali 3 , keskiviikko 25.2. klo 18.00

FK on useissa eri yhteyksissä pannut merkille alemman assistenttikunnan suojattoman aseman työoikeudellisessa mielessä. Vakavia epäkohtia on esiintynyt poliittisen syrjinnän ja palkanalennusten muodossa

FKH katsoo, että syynä epäkohtiin on suurelta osin tuntiassistenttien lainsuojaton asema: laki jättää tuntiassistentit työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän ulokopuolelle. Tuntiassistenttimääräys ei ole työsopimus, vaan määräys, jossa työnantaja yksipuolisesti, monesti työntekijäpuolta kuulematta sanelee työ- ja palkkaehdot.

FKH:n mielestä valtiovalta on menetellyt normaalin työmarkkinakäytännön vastaisesti alentamalla palkkiota tuntiassistentin tehtävistä. Palkanalennusten johdosta joutuivat monet vähätuloiset opiskelijat taloudellisesti vaikeaan asemaan aikana, jolloin myös opintolainat ja -tuki on ollut laskusuunnassa.

FKH tukee TKKA:n vaatimuksia palkanalennusten peruuttamiseksi ja tehtävien sitomiseksi työ- ja virkaehtosopimuslakien piiriin. FKH:n mielestä pitäisi nopeasti käynnistää neuvottelut Otaniemeläisten opiskelija- ja ay-järjestöjen välillä riittävän painostuksen aikaansaamiseksi vaatimustemme puolesta. Erityisesti FKH vetoaa TKY:an; jonka tulisi pikaisesti määrittää kantansa asiassa ja viedä sitä eteenpäin valtakunnallisessa opiskelijajärjestöissä.

Pitkäälä tähtäyksellä ainoa tae assistenttien aseman parantamiseksi on riittävän voimakas ammatillinen järjestäytyminen. Siksi FKH kehottaa kaikkia tuntiassistentin tehtävissä toimivia fyysikkoja liittymään assistenttiyhdistykseen.

Hyväksytty killan hallituksen kokouksessa 22.1.2976

kansi_rajaus