Categories
Uncategorized

Huonon menettelyn kukkula

Juuri tällä hetkellä ylioppilasliike marssii opintotukilain uudistusta vastaan. Itse uudistusta ja erityisesti sen toteutustapaa sisältöä on kritisoitu laajalti. Hallitus halusi lyhytnäköisesti saada aikaan jotain. eikä välittänyt todellisista seurauksista. Kansanedustajat ovat sokeasti seuranneet hallituksen esitystä, ryhmäkuri on pitänyt ja perehtymistä ei ole nähty tarpeelliseksi.

Lyhyellä varoajalla opiskelijaliike järjesti mielenosoituksen. Ymmärrettävästi mielenosoitukseen haluttiin paljon osallistujia. Fuksimajuri antoi päiväkäskyn, jossa hän kutsui kaikki fuksit osallistumaan tähän mielenosoitukseen. Osallistujille luvattiin 20 fuksipistettä.

Herää kysymys, menikö menettely tässä oikein? Tänään kansalaistorilla on kasapäin fukseja, jotka ovat sokeasti seuranneet fuksikapteenin käskyä, ja jotka eivät ole nähneet tarpeelliseksi perehtyä asiaan. Ryhmäkuri on pitänyt. Mielenosoituksessa on ostettuja ääniä.

mielenosoitus

Tämä vähentää koko mielenosoituksen uskottavuutta. Voiko tällä menettelyllä peräänkuuluttaa kriittistä ajattelua ja hyviä menettelytapoja?

On toki helppo argumentoida tämän käytännön puolesta. Ylioppilaskunnan pitäisi kasvattaa aktiivisia kansalaisia, kyseessä on ylioppilaskunnan osin järjestämä tapahtuma ja asia on melkein kaikille yhteinen. Nämä argumentit kuitenkin jättävät huomiotta sen, että menettelyssä olisi silti parantamisen varaa.

Jos halutaan kasvattaa aktiivisia kansalaisia, voitaisiin palkita yleisesti mielenosoituksiin osallistumisesta tai muusta aktiivisesta kansalaisuudesta. Se, että fuksille tarjoillaan lautasella oikea mielipide, jonka puolesta kuuluu osoittaa mieltä, ei ole aktiivista kansalaisuutta. Ylioppilaskunnan pitäisi juuri korostaa oman kriittisen ajattelun tärkeyttä. Koko uudistusta tuskin olisi syntynyt, jos päättäjillä olisi ollut kyky ajatella itse, tuottaako uudistus haluttuja tuloksia.

Tämänkertainen menettely opettaa seuraamaan sokeasti auktoriteettia henkilökohtaisen hyödyn perässä. Tämä menettely syö pohjaa opiskelijaliikkeen argumentoinnilta. Menettely on lyhytnäköistä toimintaa, jossa maksimoidaan osallistujat tässä mielenosoituksessa, mutta unohdetaan pitkän aikavälin seuraukset.

Oikeilla mielipiteillä on arvoa vain oikean menettelyn kautta. On tärkeää, ettemme anna tavoitteidemme sokaista meitä teoiltamme. Olemme nyt sortumassa samaan kuin päättäjät, joihin olemme juuri pettyneet.