Categories
Uncategorized

Jatkisjatkosarja: Anton von Schantz

Anton sneak peek

Noin puolet diplomi-insinööriksi valmistuvista fyysikoista suuntaa jatko-opintoihin. Itse kukin tuntenee jonkun tällaisen tohtorilupauksen, mutta mitä nämä tutut naamat oikeastaan tekevät siellä labrojen uumenissa? Tätä selventääkseen Kvantti esittelee tänä vuonna teille liudan jatko-opiskelijoita uudessa Jatkisjatkosarjassamme! Seuraavaksi esittelyssä Anton von Schantz!

Labraselfie
Labraselfie

Teen jatko-opintojani ensimmäistä vuotta Systeemianalyysin laboratoriossa. Perusopiskeluaikoina olin töissä erilaisissa tutkimusapulaisen tehtävissä sekä yrityspuolella. Minua viehätti akateeminen vapaus ja mahdollisuus luoda jotain omaa, täten jatko-opiskelu tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta. Tutkimusaiheeseeni sain ensikosketuksen tehdessäni diplomityötä Systeemianalysin laboratoriossa. Olin toiminut peliteoria kurssin assarina parin vuoden ajan, ja peliteoria oli jo silloin lähellä sydäntäni. Professorini, Harri Ehtamo, ehdotti että tekisin diplomityöni evakuointimallinnuksesta, jota oli jonkin aikaa tutkittu systislabrassa.

Lukijalle voi herätä kysymys siitä miten evakuointitilanne, missä ihmiset käyttäytyvät paniikinomaisesti, liittyy peliteoriaan, joka on rationaalisten päätöksentekijöiden teoria. Itseasiassa, tutkimukset ovat osoittaneet, että evakuointi palavasta rakennuksesta on kilpailutilanne jossa paniikinomainen käytös on täysin rationaalinen strategia. Peliteoria ei kuitenkaan yksinään riitä tämän kompleksisen systeemin mallintamiseen, vaan apuna käytämme myös mm. tilastollista fysiikkaa ja psykologiaa.

Tutkimusaiheeni ei ole pelkkä akateeminen kuriositeetti, vaan tärkeä onnettomuuksien välttämiseksi suuren väkijoukon evakuoituessa julkisista tiloista tai rakennuksista. On olemassa määrällisiä säädöksiä evakuointien turvaamiseksi, mutta ne eivät pysty ottamaan huomioon esimerkiksi sitä mihin syntyy ruuhkia ja miksi joissain tilanteessa ihmiset puristuvat kuoliaaksi. Näiden kompleksisten ilmiöiden mallintamiseksi tarvitsemme laskennallisia evakuointimalleja.

Heille joita kiinnostaa, miten väkijoukon liikehdintää voi mallintaa fysiikan avulla suosittelen teosta Simulating dynamical features of escape panic