Categories
Uutinen

Fyysikkokillan uusi puheenjohtaja Leo Norilo: Enemmmän keskustelua kiltaan!

Kvantin toimitus toimi valvovana puolueettoman lehdistön edustajana Fyysikkokillan vaalikokouksen ensimmäisellä puolikkaalla. Kokouksessa valittiin Fyysikkokillan kunniajäsentoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kolme uutta kunniajäsentä ja päätettiin seuraavan vuoden raadin kokoonpanon vastaavan tämänvuotista mallia.paraskiltaLeon näkemys ihanteellisesta killasta: eri toimielimet vuorovaikuttavat luontevasti ja uusien toimijoiden on helppo tulla mukaan. Taiteilijan näkemys.

Mielenkiintoisin keskustelu käytiin puheenjohtajakisan tiimoilta. Perinteisesti Kvantissa on raportoitu pj-haastatteluista varovaisesti kilpailun takia, mutta tänä vuonna hakijoita oli poikkeuksellisesti vain yksi, N. vuoden sovelletun matematiikan pääaineopiskelija Leo Norilo, nykyisen raadin yrityssuhdevastaava. Keskustelu killan tulevaisuudesta kävi kuitenkin kuumana: puheenjohtajan valinta on kuitenkin tärkeä linjakeskustelutilaisuus killalle.  Kvantti nostaakin linjakeskustelun kuumimmat keskustelunaiheet.

Jaksamista avoimuuden kautta

Hyvinvointiselvitys synkkine tuloksineen on varjostanut killan toimintaa pitkään. Erityisesti killassa aktiiviset opiskelijat ovat kärsineet kohonneesta uupumusriskistä. Leo tarjosi tähän ratkaisuksi jaksamisen avointa käsittelyä toimijoiden keskuudessa. Kiltaan ollaan perustamassa nyt uutta “aputyövoimatoimikuntaa”, jäbiä, joiden tehtävä olisi rientää apuun kun heidän työpanostaan kaivattaisiin. Tällöin avainrooliin nousee toimijan avoimuus omasta jaksamisesta: jos tuntuu että jaksaminen loppuu, pitää tästä vain uskaltaa avoimesti sanoa, niin toimijat voivat auttaa. Toimihenkilön vastuulla onkin siis myös rehellisesti sanoa kun hommaa on liikaa, jopa ennemmin kuin hoitaa omaa tonttia verenmaku suussa. Seuraavana vuonna onkin tiedossa paljon suuria projekteja, Fuusio 70, killan pitkä excursio ja Fyysikkospeksi 2017, joten toimihenkilöiden, aktiivien ja raatilaisten kannattaakin pitää tarkkaan silmällä jaksamistaan!

Raati: tuntemattomista tovereiksi

Samat teemat nousivat myös raatilaisten suhteen. Leon mukaan raadin ryhmäyttäminen alkaa heti vaalikokouksen päätyttyä: tutustuminen toisiin aloitetaan välittömästi, jotta vuoden alussa olisi jo tiivis porukka, jonka keskinäinen luottamus mahdollistaa tehokkaan raatitoiminnan. Leon mukaan raatilaisen kolme tärkeintä ominaisuutta ovatkin avoimuus, pelisilmä ja omistautuminen. Avoimuudella Leo tarkoitti samaa kuin kiltalaisten suhteen: oman jaksamisen rajat pitää pystyä tunnustamaan ja toisaalta keskustelemaan mahdollisista epäkohdista muiden raatilaisten kanssa. Pelisilmä ja omistautuminen ovat myös itsensä selittäviä: raatilaiselta Leo toivoisi yhteistyötaitoja muiden kanssa ja toisaalta omistautumista yhteiselle tekemiselle, vaikka joskus toiminta vaatiikin vapaa-aikaa, kärsivällisyyttä ja paikoin yöunia (tai tarkalleen niiden väliin jättämistä, toim. huom.). Leo toivookin että innokkaita raatihakijoita ilmenee vielä kuluvan viikon aikana!

Unelmien killassa keskustellaan ja otetaan toisia huomioon

Unelmien killassa Leon mukaan eri toimielimet vuorovaikuttavat keskenään tanssin tavoin, tiiviissä yhteistyössä. Jaostot ja toimikunnat toisaalta tuottavat killalle tärkeitä palveluita, mutta myös tarjoavat hyviä kokemuksia osallistujille: kilta tarjoaa ainutlaatuisia kokemuksia, joita ei muuten opiskellessa saisi. Leo ei haluakaan yksin puheenjohtajadiktaattorina sanella killan toimintaa, vaan juurikin rohkaista kiltalaisia ja raatilaisia keskustelemaan avoimesti siitä, mitä killalta haluttaisiin. Näin voitaisiin palvella myös niitä kiltalaisia, jotka eivät ehkä tunne nykyistä toimintaa niin omakseen. Leo kertoo itse olevansa sitoutunut keskustelun kautta asetettujen unelmien ja toiveiden tavoitteluun.

Toivottavasti puheenjohtajan valinta rohkaisee monia raatihakijoita vielä osallistumaan raativaaleihin! Kvantti toivottaa Leolle onnea tärkeälle puheenjohtajavuodelle!