Categories
Uutinen

Fyysikkokilta takaisin yhteistyöhön TEKin kanssa

Fyysikkokillan puheenjohtaja Hannu Pantsar ja TEKin opiskelijakenttäasiamies Essi Puustinen iloisina yhteistyöhön palaamisen johdosta.
Fyysikkokillan puheenjohtaja Hannu Pantsar ja TEKin opiskelijakenttäasiamies Essi Puustinen iloisina yhteistyöhön palaamisen johdosta.

Fyysikkokilta (FK) on eilen 1.3.2015 vuosikokouksessaan päättänyt palata yhteistyöhön Tekniikan akateemisten (TEK) kanssa. TEK on Fyysikkokillalle arvokas yhteistyökumppani: TEKin kautta Fyysikkokillalla ja sen jäsenillä on mahdollisuus olla mukana muovaamassa huomisen työelämää. Kokouksessa arvioitiin, että TEK on osoittanut yhteistyöhalukkuutensa ja arvostuksensa opiskelijakenttää kohtaan. FK on myös aktivoitunut TEK-yhteistyössä aivan uudella tavalla, ja monet aiemmin koetuista vaikuttamisen vaikeuksista johtuivat vain olemassa olevien kanavien vajavaisesta hyödyntämisestä. TEK on hyväksynyt Fyysikkokillan paluun ja ilmoittanut olevansa avoin yhteistyön parannusehdotuksille.

Fyysikkokilta erosi muodollisesti Tekniikan akateemisista ylimääräisessä kokouksessaan 19.2.2015. Vuoden takaisen päätöksen taustalla oli ennen kaikkea TEKin koulutuspoliittisen ohjelman kirjaus, jossa TEK kannatti lukukausimaksuja kaikille opiskelijoille, joskin suomalaisten opiskelijoiden opinnot olisivat edelleen pysyneet maksuttomina. Fyysikkokillan muodollinen ero sai melko paljon julkisuutta, ja TEKin valtuusto päättikin kevätkokouksessaan huhtikuussa 2015 poistaa koulutuspoliittisesta ohjelmasta kirjauksen lukukausimaksuista. Taustaa pidemmin esimerkiksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnnan blogissa.

Uuden päätösmuotoilun mukaisesti Fyysikkokilta voi jälleen kehottaa jäseniään liittymään TEKkiin ja hakea Tekniikan akateemisilta sponsorirahaa. Yhteistyön sallimisen lisäksi FK päätti laajentaa ammattijärjestövastaavan työnkuvaa kattamaan laajemmin FK:n jäsenten työelämävaikuttaisen koordinoinnin. Uusi toimenkuva mahdollistaa entistä laajemman työelämävaikuttamisen ja mahdollisesti myös muiden ammattiliittojen kanssa tehtävän yhteistyön. Jo vuoden 2015 päätöksessä kilta päätti yhteistyön lopettamisen lisäksi myös ryhtyä vaikuttamaan aktiivisesti TEKissä ja teekkariyhteisössä. Vuonna 2016 TEKin valiokunnissa toimiikin useampia kiltalaisia opiskelijaedustajina, ja alkuvuoden kokemusten perusteella vaikuttamiseen onkin mahdollisuuksia. Kvantti odottaa innolla, mitä Fyysikkokilta seuraavaksi tekee!

– TEK on valmis jatkamaan yhteistyötä Fyysikkokillan kanssa avoimin mielin. Olemme mielellämme kuulemassa jatkossakin opiskelijoiden näkemyksiä ja ehdotuksia TEKin edunvalvonnan ja yhteistyön kehittämiseksi, kertovat vuosikokoukseen osallistuneet TEKin teekkariasiamies Aino-Kaisa Manninen  ja opiskelijakenttäasiamies Essi Puustinen.

– Olen iloinen, että killan kokous päätti palata yhteistyöhön TEKin kanssa. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa yhteiskunnallista vaikuttamista TEKin sisältä käsin, ja itsekin olen huomannut, että TEKin opiskelijatoiminnassa saa todella paljon tietoa. Haasteena onkin välittää tietoa edelleen jäsenistölle ja taas tuoda rivijäsenten näkemystä päätöksentekoon, kommentoi Fyysikkokillan ammattijärjestövastaava Elsa Mannila.

horatio_smooth

Kokouksen päätökset:
Fyysikkokilta päättää muodollisen eronsa Tekniikan Akateemisista. Ammattijärjestövastaavasta tulee Fyysikkokillan virallinen TEK-yhdyshenkilö. Kilta toimii aktiivisesti yhteistyössä TEKin kanssa muotoillen huomisen työelämää. Fyysikkokilta on myös taas vapaa osallistumaan TEKin jäsenrekrytointiin ja hakemaan TEKiltä rahallista tukea toimintaansa.

Ammattijärjestövastaavan tehtäviin kuuluu yhteydenpito ammattiliittoihin, kiltalaisten ammattiliittotietouden levittäminen ja killan työelämävaikuttamisen koordinointi. Ammattijärjestövastaava toimii myös Fyysikkokillan ja Tekniikan akateemisten yhdyshenkilönä (TEK-yhdyshenkilö/kiltayhdyshenkilö).

Päätökset tehtiin yksimielisesti.