Categories
Uutinen

Opiskelijaryhmä ennustaa: Kunnallisvaaleissa tiedossa ennätysmäärä ääniä

Kunnallisvaaleissa tiedossa ennätyksellinen äänimäärä, sanovat aaltolaiset matematiikan opiskelijat. Varsinkin nuoret vääntäytyvät vaaliuurnille poikkeuksellisen ahkerasti, opiskelijoiden arvio paljastaa.

Tämä on valeuutinen.

Kvantti ei ole tehnyt minkäänlaista analyysia kunnallisvaalien äänestysaktiivisuudesta. Jos moinen ennuste olisi tehty, se hyvin mahdollisesti ennustaisi päinvastaista.

Kuitenkaan noin yhdeksän kymmenestä otsikon lukeneesta ei koskaan avaa linkkiä. He jäävät luuloon, että joku todella ennustaa suurta äänipottia. Tai vielä vahvemmin: he jäävät luuloon, että poikkeuksellisen moni on oikeasti äänestämässä.

Tämän virheellisen tiedon seurauksena nämä ihmiset äänestävät todennäköisemmin. Monesti alhaista äänestysaktiivisuutta povaavat ennusteet toteuttavat itsensä. Useimmat meistä haluavat olla tavallisia, normaaleja. Jos äänestäminen on tavallista, mekin haluamme äänestää, koska se on normaalia. Tieto siitä, että muut eivät äänestä, vähentää äänestysintoa, ja tieto muiden aktiivisesta äänestämisestä lisää sitä.

Otsikon tavoitteena on siis johtaa ihmisiä harhaan, jotta nämä äänestäisivät.

Tämä on väärin.

On väärin johtaa ihmisiä harhaan, erityisesti politiikkaan liittyvien teemojen äärellä. Äänestäminen perustuu kansalaisen kykyyn tehdä päätös valinnastaan mahdollisimman hyvillä tiedoilla. Valheellisen tiedon levittäminen on suoraan tämän päämäärän vastaista, se voi johtaa äänestäjää harhaan siten, ettei hän tavoitakaan äänellään päämääriään.

Jos joku yrittää kumota otsikon väitteen, voimme helposti puolustella sitä: Kvantti ei ole väittänyt, että olemassa olisi järkevää, faktoihin perustuvaa ennustetta, vain että jokin opiskelijaryhmä ennustaa näin. Teknisesti Kvantti on oikeassa, ja tähän määritelmään takertumalla on uskomattoman helppo hämärtää totuutta kaikille paitsi tarkimmille lukijoille. Valeuutisten voima muokata ihmisten käsityksiä on suunnaton.

Pitkällä aikavälillä valeuutiset rapauttavat ihmisten luottamuksen uutisiin ylipäätään. Luottamuksen yleisestä rapautumisesta hyötyvät ne, jotka eivät olleet alun perinkään luottamuksen arvoisia. Tosiasioita hämärretään ja äänestäjä ei voi tehdä enää valistunutta valintaansa vaaleissa, ja demokraattinen äänestysprosessi menettää merkityksensä.

Vai onko?

Tämä valeuutinen kuitenkin pyrkii nimenomaan edistämään demokratian tavoitteita. Pyhittääkö tarkoitus keinot? Onko väärin johtaa äänestäjiä harhaan, jotta nämä käyttäisivät äänioikeuttaan? Macchiavelli tarjosi aikanaan ongelmaan yhden vastauksen kirjassaan ”Ruhtinas”. Ne hallitsijat, jotka eivät käytä likaisia keinoja, häviävät järjestelmällisesti likaisia keinoja käyttäville.  On siis turha huolia prosessien oikeellisuudesta, jos niistä huolehtiessaan on hampaaton vastustajiaan vastaan. Hänen mukaansa oikeudenmukaista hallintoa ei voi saavuttaa olematta valmis inhimilliseen epärehellisyyteen ja rehelliseen epäinhimillisyyteen.

On.

Pitkällä tähtäimellä kuitenkaan valeuutiset eivät saavuta demokratian tavoitteita. Kansan aitoa tahtoa ei voi noudattaa, jos ensin itse johtaa kansaa harhaan. Valeuutisilla voi saada lyhytikäisiä voittoja, mutta ne samalla rapauttavat yhteiskunnallista luottamusta.

Vain kun äänestäjäkunnalla on riittävät edellytykset ymmärtää ja arvioida vaihtoehtojaan, voi demokratian lupaus toteutua. Valeuutiset tekevät vaihtoehtojen arvioinnista vaikeaa, jolloin kansalaiselta vaaditaan vielä enemmän kriittisiä taitoja arvioida vaaleja käsittelevien tahojen luotettavuutta. Tarpeellisten edellytysten tarjoaminen kaikille onkin valtion ja kuntien vastuulla. Ainoa pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu demokratian ongelmiin on laadukas perusopetus.

Äänestä peruskoulutuksen puolesta.

Kvantti ei tarjoa puoluekohtaisia äänestysvinkkejä, mutta kehottaa kiinnittämään huomiota koulutuksen kohtaloon. Kuntien tasolla peruskoulutus on merkittävin teema, valtakunnallisesti myös korkeampi koulutus. Riittävät resurssit koulutuksen turvaamiseen ovat lopulta tärkein investointi tulevaisuuteen, ja paras suoja valeuutisilta ja propagandalta. Leikkaukset koulutuksesta ovat leikkauksia sivistyksestä ja demokratiasta.